За института и музея. Музейна експозиция, научни издания, текущи проекти, археологически разкопки.
Устав и информация за дружеството. Разкопки в археологически обект "Карасура".
База данни за археологически разкопки от 2000 г. насам в ареала на Римската империя.
Работи за опазване и популяризиране на културни и исторически паметници в България и на Балканите.
История на града, музейни експозиции и издания, църкви, археологически разкопки.