Българско историческо наследство в крепости и отбранителни съоръжения.
Кратка история на България от Димитър Марковски и книги за археологически и културни обекти.
Онлайн издание за археология и нумизматика в България.
Български видео-канал за културно наследство.
Книжарница за исторически, археологически и под. издания. Каталог към сайтове и материали по темата.
Сдружение в подкрепа на издирването, опазването и популяризирането на културно-историческите ценности. Инициативи, законопроекти, бюлетин.
Статии и книги на исторически теми.
Международен институт по антропология в Salt Lake City, Utah, USA, ръководен от Лолита Николова.
Регионален исторически музей. Експозиции, музейни обекти и издания.
Исторически музей на гр. Тутракан. Изложби и експозиции.