Биография и библиография на археолога Магдалина Михайлова Станчева.
Работи за опазване и популяризиране на културни и исторически паметници в България и на Балканите.