Издирване, дигитализиране и предоставяне на публичен достъп до значими документи (институционални и частни), диагностициращи съвременността.