Разказва за България през XX век, използвайки намерени и дарени фотографии. Архивът се изгражда от и за своята публика.
Издирване, дигитализиране и предоставяне на публичен достъп до значими документи (институционални и частни), диагностициращи съвременността.