Снимки от фотоархив на Тодор Славчев, запечатали зловещия съдебен процес на 1-ви състав на т.нар. народен съд.
Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Систематизирани описания на архивните фондове (1845-1944).