Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.