Речник на термините. Специалисти психолози, психотерапевти, логопеди. Статии и откъси от книги на известни психотерапевти. Форум.
Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".