Програма на Културна фондация А25 за културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица.