Управление и организация на центъра, учебна програма в модули, календарен график на курсове.
Блог за справочно-библиографска информация.