Софтуерни, хардуерни и съдържателни решения, свързани с културата и науката.
Софтуер, обучение, библиотечни стандарти, събития, свързани с библиотечно-информационната комуникация между академичните и научните библиотеки.
Софтуер за библиотеки, музеи, галерии, издателства, архиви. Интернет приложения. Технологии за сканиране и архивиране.
Фирма за библиотечен софтуер. Онлайн каталози на университетски, регионални и читалищни библиотеки.