Бизнес обучения и семинари. Професионални консултантски услуги в областите търговия и фирмено управление.