Издателство за езотерична литература.
Дискусионен форум на All.bg.
Материали за богомилството, откъси от книга на Георги Василев.
Писателски блог на Радислав Кондаков - разкази, есета, кратка проза, фантастика, езотерика.