Издателство за езотерична литература.
Дискусионен форум на All.bg.
Материали за богомилството, откъси от книга на Георги Василев.