Фестивал на съвременната и традиционна японска култура.
Информация за Китай - история, език, култура, изкуство, икономика, политика, наука, образование, религия, философия.