Академичното сдружение на бохемисти и чехофили за обмен на актуални и алтернативни познания за Чехия. Сп. "Хомо Бохемикус".
Студентски сайт в помощ на студенти бохемисти от СУ "Св. Кл. Охридски".