Инициатива за поощряване на четенето. Буккросинг въз основа на читалищната мрежа.
Книжарница и място за book crossing в София.