Културно-информационен двумесечник на българско сдружение "Възраждане" в Чехия.
Българска православна църква в Брамптън, Канада.
Представя информация за всички медийни издания на българите по света.
Новини и архив на прояви на БКИ Будапеща. Изложби, концерти, спектакли, литературни събития.
Българската култура във Франция и френската култура в България. Литературен конкурс за ученици.
Дейността на състава е посветена на българския фолклор и митология.
Любителска група за изучаване и популяризиране на българските народни танци.
История на българите в Южна Австралия. Български радио, църква и училище. Информация за предстоящи и снимки от изминали събития.
Информация за изложби и концерти, филмови прожекции и театрални постановки, литературни вечери, дискусии, курсове и семинари.
Български културно-просветителски вестник в Украйна.
Организация, поддържаща българската национална идентичност в Украйна.