Предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания.
Сайт за популяризиране на науката във всичките й направления. Сп. "Българска наука", сп. "Технологии", Енциклопедия. Форуми.