Образователни и преводачески услуги. Откъси от книги на авторката.
Страница в помощ на обучението по български език - звукове и букви. За българските деца в чужбина. За чужденците, които учат български език.