Страници за православно богословие и философия на религията (pdf).
Дискусионен форум на All.bg.
Издание за обединяване на евангелските църкви. Предлага статии, новини, история, абонамент.
Вестник за култура и изкуство.
Вестник за хумор и сатира.
Седмичник за хумор и сатира.
Предлага информация за предстоящи и минали събития, статии, анкети, дискусии, свързани с образованието, науката, културата и изкуството.
Академично информационно издание на Филологическия факултет при ЮЗУ "Н. Рилски".
Издание на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ).
Издание на Сдружение на писателите - Добрич, за животопис и култура.