Продуцентска къща. Произвежда телевизионни предавания, документални и рекламни филми и видеоклипове.
Създаване на сценарии за кино, телевизия, театър, реклама, видеоклипове, игри, презентации и други, както и тяхното продуциране; курсове по драматургия.