В помощ на творческото развитие на талантливи личности в областта на литературата, визуалните изкуства и други сфери на културата. Школа по творческо писане.
Манга, комикси и игри.
Поредица от интерактивни аудио-визуални пърформанси с постоянно сменящ се състав.
Фотографска група. Информация за автори и изложби. Галерия фотографии.
Форум за графичен уеб дизайн, дизайн на печатни продукти, 3D графика и анимация, дизайн на запазени знаци и авторски шрифтове.
Новини за събития, свързани с изкуство и култура в България.
Международен фестивал за дигитални изкуства.
Галерия за визуални изкуства в Бургас.
Български графичен дизайн от времето на социализма.