Представя движими и недвижими културни ценности в музейни експозиции и виртуални турове.
Виртуални разходки (360° панорами) из българските музеи, галерии и природни забележителности.