Предлагаме внедряване на платформа за дистанционно обучение, изработване на курсове в SCORM формат. Предлагаме каталог с обучения по меки умения, MS office, обучения по застраховане и др.
Платформа за онлайн обучение - виртуална класна стая, система за управление на обучението.