Софтуерен продукт за нуждите на училищната администрация. Новини, въпроси и отговори относно работа със софтуера, инструкции за инсталация и въвеждане на данни, информация за отделни модули.
Каталог с всички български университети.
Курсове по английски език, компютърни курсове. Преводи. Образование в Англия и САЩ.