Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.
Виртуален проект с информация от православния свят извън България и представяне на българското православие на чуждестранния читател. Среща на православните българи, живеещи в родината си и извън нея.