Архитектурно-етнографски музей на открито. Публикации в медиите, фото и видео галерия.
Проект за съживяване и съхраняване на традиционни техники в тъкачество, плетиво, бродерия, грънчарство, дърворезба и медникарство.