В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.