Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Представяне на изложби, организиране на прожекции, срещи, конференции, дебати.
Изложби, филми, публични дебати върху проблеми, засягащи гражданите на Европейския съюз и тези извън границите му.
Публицистичен блог сайт с християнска насоченост.