Обучение по изобразително изкуство на деца от 4 до 18 години.
Детски образователен център. Конкурси за деца.