Eвропейска мрежа за литература и книги. Преводи от, за и в Югоизточна Европа.
Анотиран каталог на издания с детска и детско-юношеска литература, публикувани през 1945-1990 г.