Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите с увреждания.
Продажба на предмети на изкуството с цел набиране средства за изграждане на рампи към културни и други обществени сгради, подпомагане и развитие на талантливи деца с увреждания, както и за реализирането на други благотворителни инициативи.