Художник илюстратор. Биография, библиография, рецензии и галерия илюстрации и други творби.
Информация за програмни продукти в сферата на графичния и уеб дизайн, рекламата и издателската дейност, предпечатната подготовка, управлението на шрифтове, маркетинга, рекламата, печатането.
Художник и фотограф. Галерия живопис, фотография и графичен дизайн.
Блог за четене, книги и книгоиздаване.
Блог за книги на студенти по книгоиздаване, ФЖМК.