Блог на литературния теоретик и историк, българист и славист Яни Милчаков.
Издание на Българско дипломатическо дружество за външна политика и дипломация.
Списание за дипломация, политика, медии и култура.
Публицистика, политика, дипломация, литературна критика.