Издателство, приело за своя мисия представянето на най-добрите образци на художествената литература.
Издателство за художествена литература, документалистика и краезнание.
Издава пътеписи, биографични книги, книги за тийнейджъри, криминални романи.
Медиен фестивал за европейския път на България. Награди за журналистика.