Издава художествена литература, детска, мемоарна и документална литература.
Издателство за научна, документална и художествена литература.