Информация за дружеството и членовете му, галерия творби. Онлайн магазин за изкуство.
Представителство на СБХ в гр. Добрич. Устав на СБХ, информация за членовете на дружеството и галерия техни творби.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.