Игри с думи, създаване на думи от думи или комбинации от букви, преводи на думи, синоними и антоними.