Християнско сдружение, асоцииран член на Евангелски алианс.