Мисия, структура, онлайн ресурси.
Християнско радио.
Новини и събития, църковни дейности, музикални изпълнения на госпъл формацията "Благовестие".
История на църквата, проекти, социална работа, издателска дейност.
Дейности, новини и събития, проповеди и християнска музика по Радио БлагаВест.