Материали за евреите, тяхната религия и свещени книги, история и политика.
Паметно и образователно място, посветено на взетото в този дом през 1942 г. решение за систематичното унищожение на евреите в Европа.