Статии и материали в областта на човешките права, политиката, религията, културата, икономиката, етническите разлики на народите, населяващи двата региона.
Неформална организация на студенти от специалност Европеистика на Русенския университет “Ангел Кънчев”.