Онлайн книжарница и архив от публикации на европейските институции.
Езикова политика на Европейския съюз в оценки, доклади, стратегии.