Център за езиково обучение и превод.
Учебен център, основан през 1997 година, за работа в областта на чуждоезиковото обучение.