Cдружение, реализиращо проекти в сферите на изкуството, културата, екологията и опазване на културното наследство.
Фестивал за творческо и хармонично общуване с природата.
Америка на Зоя Маринчева. По горещите следи на деня. Есета. Документални очерци. Случки. Мнения. Поезия.
Издателство за справочна и документално-публицистична литература.