Поредица от интерактивни аудио-визуални пърформанси с постоянно сменящ се състав.
Сайт за литературни експерименти.
Сдружение на автори, работещи в различни сфери на изкуството и артпедагогиката.