Проекти, свързани с дейността на Ани Васева и Боян Манчев в областта на съвременните изкуства.
Склад за креативни концепти. Реализира собствени и ко-продукции с български и чужди артисти. Обединява ги търсенето на съвременен интердисциплинарен език.