Платформа с множество интегрирани модули в помощ на образованието. Дигитална трансформация на училищата в България.
Електронно училище онлайн за родители, учители, класни ръководители и директори. Напълно безплатно, изцяло уеб базирано приложение - информационна система за електронно управление на училището и всеки клас.