Електронно списание за философия и култура.
Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Книжарница за продажба на електронни книги и списания.
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Книжарница за електронни книги и списания.