Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Специализиран портал за литература, критика, хуманитаристика и образование.
Издателска къща за електронна учебна и научна литература.