Електронно списание за литература, сценични изкуства, оперативна критика и публицистика.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.